Показники роботи

     

Показники роботи

Комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки

за 1-ше півріччя 2017 року

 1. Первинних в день – 4,5
 2. Санованих в день – 4,1
 3. Пломб в день – 10,5
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 5,1:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 52%
 6. % санованих від потребуючих –  90%
 7. % санованих від первинних – 62%
 8. Відпротезовано безкоштовно 487 осіб на суму478895,00 грн.

 05.07.2017

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Показники роботи

Комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки за 1-й квартал 2017 року

 1. Первинних в день – 4,5
 2. Санованих в день – 4,3
 3. Пломб в день – 11,0
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених -4,3:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих -64%
 6. % санованих від потребуючих – 84%
 7. % санованих від первинних – 63,5%
 8. Відпротезовано безкоштовно 212 осіб на суму 179396,97 грн.
03.04.2017

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

З В І Т

головного лікаря Комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки

за 2016 рік

Комунальна 4–та стоматологічна поліклініка потужністю 560 відвідувань в зміну обслуговує населення Франківського та частину Сихівського  районів  м. Львова в кількості  185,0 тис.чол., з них  34,9 тис. дитячого.

         В районі обслуговування комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки м. Львова знаходиться:

 • 15 середніх шкіл, в яких навчається 13681 дитина і діє 12 стоматологічних кабінетів;
 • ліцей менеджменту                     -   1  в ньому   127 учнів;
 • гімназії                                           -   3  в них                 2247 учнів;
 • спецшколи                                     -   1      -            267 учнів;
 • початкових шкіл                            -   3  в них         779 учнів;
 • 23 дитячі дошкільні установи, які відвідують -     5128 дітей;
 • коледжи                                         -   4   в  них      3410 учнів;
 • ліцеї                                                 -   3   в  них      1847 учнів.

Діти 23-х дошкільних установ оглядаються і сануються під час шкільних канікул лікарями, що працюють в школах.

    КОШТОРИС

Кошторис поліклініки на 2016 рік  затверджено 12 січня 2016 року на суму 11831840,00 грн., в т.ч. кошторис по загальному фонду – 9433840,00 грн., кошторис по спеціальному фонду – 2398000,00 грн.

Протягом року згідно довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) проведено зміни по загальному фонду по КЕКВ 2110 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання», КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», КЕКВ 2800 «Інші видатки».

Станом на 31.12.2016 року сума кошторису по загальному фонду становить 9887559,34 грн.

Всі кошти використано за призначенням відповідно до кодів економічної класифікації видатків.

Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2017 року немає.

Кошторис по спеціальному фонду був зменшений на 854140,00 грн. і становить на кінець року 1543860,00 грн.

                                 МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА 

У 2016 році за рахунок коштів загального фонду кошторису проведено поточні ремонтні роботи, а саме:

- заміна розподільчого щита та струмообмежувальних автоматів на суму 30000,00грн.

- поточний ремонт пожежної сигналізації цокольного поверху на суму 20000,00 грн.;

За кошти загального фонду кошторису (2500,00грн.) і кошти  спеціального фонду кошторису (9000,00грн.)придбано  двері з ПВХ (1 шт.).

За рахунок коштів спеціального фонду кошторису  придбано принтер( багатофункціональний пристрій НР) на суму 9273,00грн., а також  виготовлено  та розміщено  банер на фасаді будинку на суму 1850 ,00 грн.

Матеріально-технічна база поліклініки покращилась за рахунок позабюджетних коштів, а саме – придбано камери відеоспостереження на суму 3024,00грн., стерилізатор повітряний ГП на суму 35000,00грн.

 ШТАТИ  ПОЛІКЛІНІКИ

Поліклініка зі штатом 108,0 лікарських посад з яких:

 • 2,0 організатори охорони здоров’я;
 • 51,5 лікарі–стоматологи терапевти;
 • 2,0 зав. терапевтичним відділенням;
 • 16,75 лікарі–стоматологи дитячі;
 • 1,0 зав. дитячим відділенням;
 • 7,5 лікарі–стоматологи хірурги;
 • 6,5 лікарі–стоматологи ортодонти;
 • 1,0 рентгенолог;
 • 1,0 анестезіолог;
 • 2,25 лікар–стоматолог
 • 1,0 зав. зубопротезним відділом
 • 15,5 лікаря–стоматолога ортопеда.

Крім того у штаті поліклініки є 0,5 ст. лікаря зубного.

Середнього медичного персоналу – 56,5 посади по бюджету та 42 посади по спец.коштах.

Кількість працюючих  пенсіонерів на даний час – 83 чол., що становить 27,67% від загальної кількості працівників поліклініки, з них:

 • лікарів – 27 фізичних осіб, що складає 20,30% від загальної кількості лікарів;
 • середній медперсонал –18 фізичних осіб, що складає 22,62% від загальної кількості середнього медперсоналу;
 • інші працівники – 37 фізичних осіб, що становить  51,38% від загальної кількості молодшого та адміністративно-господарського персоналу.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 Курси стажування та підвищення кваліфікації у 2016 році пройшли 24 лікарі–стоматологи, що становить 100% до запланованих та 22 особи середнього медичного персоналу, що становить 100% до запланованих. Крім того 9 лікарів-стоматологів пройшли курси тематичного удосконалення.

Атестацію на підтвердження та присвоєння атестаційної категорії пройшли 24чол. лікарів–стоматологів, що становить 100% до запланованих  і 15 чол. середнього медперсоналу що становить 88,24% до запланованих.

За останні роки змінився кваліфікаційний рівень лікарського та середнього медперсоналу.

У 2016 році вищу категорію мають 76 лікарів-стоматологів  (57,14% в загальній кількості лікарів) і  1 зубний лікар (100 % зубних лікарів).

1-шу атестаційну категорію мають 23 лікаря-стоматологи (17,29%  від загальної кількості лікарів-стоматологів );

2-гу атестаційну категорію –19 лікарів–стоматологів (14,29% від загальної кількості лікарів-стоматологів).

15 чол. (11,28% від загальної кількості лікарів-стоматологів)  мають сертифікат спеціаліста, з них 2 особи – молоді спеціалісти.

    ЛІКУВАЛЬНО – ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 

         Показники роботи поліклініки, як кількісні так і якісні, є на рівні середньо обласних і середньо міських.

         Питома вага планово оглянутих до всього населення становить-. 49,3% – в 2016 р.  49,1 % в 2015р.

         Потребувало санації з числа планово оглянутих –79% в 2016 р. проти 82% в 2015р.

         Потребувало санації дітей  60,9% в 2016 р., проти 61% в 2015р.

         Санованих до всього населення –36,1%  в 2016 р. проти 37% в 2015р.

         Доля санованих з числа первинних –91% в 2016 р. проти 94,5% в 2015р.

         Запротезовано осіб на 1 посаду лікаря ортопеда –59,1 в 2016р. проти 68,2 в 2015р.

 Показники роботи поліклініки за 2016 рік : 

Основні

показники

По

поліклініці

2016

2015

Відвідувань в день

14,0

14,0

Первинних відвідувань в день

5,2

5,3

Санованих в день

4,2

4,3

Відвідувань на І санац.

2,8

2,4

Пломб в день

11,0

11,2

Співвідношення вилікуваних зубів до видален.

8,4:1

9,0:1

Потребувало санації з числа оглянутих

79%

82%

% санованих від потребуючих виявлених при плановій санації

91,6%

92%

% санованих від первинних

91%

92%

Співвідношення вилікуваних зубів з ускладненим карієсом до неускладнененого

1:4,3

1:4,4

Вилікув. зубів з  ускладн. карієсом в 1 відвід. до загальн.числа зубів вилікуваних з приводу ускладненого карієсу

7,4: 1

8,1:1

Проведено оперативних втручань на 1 хірурга в день

1,1

1,1

В питомій вазі оперативних втручань:

І-ше місце займають – гострі запальні процеси,  вскриття абсцесів –952,     (890– 2015 рік).

ІІ-ге місце – висікання капюшона, звільнення зубів від слизової, видалення вуздечки – 223 випадки, (195– 2015 рік).

ІІІ-е місце займають – резекція верхівки кореня 149 операцій в 2016році, проти 132 в 2015р.

ІУ-те – атипове видалення зубів -142, в 2015 році -137.

Всього за 2016рік було проведено 1666 хірургічних операцій проти 1535 в 2015році, в тому числі дітям –7  операцій в 2016р.

 Обслуговування викликів на дім:

 Всього за 2016 рік – 174 виклики  проти 162 (2015 р.), з них :

-         терапевтичних –   39;

-         хірургічних –   93;

-         ортопедичних –     42.

                 ДИСПАНСЕРІЗАЦІЯ

Кількість хворих на диспансерному обліку на 1 лікаря 59 чол. в 2016р. проти 67 в 2015році.

- І-ше відділення – 54чол. (2014 р. – 62 чол.);

- ІІ-ге відділення – 60чол.  (2014 р. – 64 чол.);

- дитяче відділення – 64 дитини  (2015 р. – 77 дітей).

Серед диспансерної групи:

І місце   –  множинний карієс;

ІІ місце  –  парадонтити;

ІІІ місце – аномалії розвитку і деформації щелепи.

Кількість  хворих предонко –21  проти 19 у 2015 році;

     Аналіз роботи дитячого відділення

№ з/п

Показники

2016

2015

1.

Кількість дитячого населення

34,9 тис.

34,9 тис.

2.

Кількість шкіл

15

15

3.

Посад педіатрів

17,75

17,75

4.

Прийнято хворих:

в т.ч. первинних

55320

29420

55820

29920

5.

Відвідувань на одну санацію

2,3

3,4

6.

Оглянуто дітей від населення

87%

86%

7.

Потребує санації від оглянутих

60,9%

61%

8.

Сановано від потребуючих

90,6%

92%

9.

На диспансерному обліку

1218

1428

 

Ортодонтична допомога в поліклініці надається дітям таких адміністративних районів м. Львова ; Франківського, Галицького, Залізничного та Сихівського.

     Згідно штатного розкладу зареєстровано 6,5 посад лікарів-стоматологів- ортодонтів та 5,0 посад зубних  техніків-ортодонтів. Всі лікарі атестовані по спеціальності «ортодонтія».

Лікарі ортодонти здійснюють диспансерне спостереження за ортодонтичною патологією та патологією що формується.

         Лікарями – ортодонтами за 2016 рік  відпрацьовано 1305 робочих днів (2015 рік – 1252). Прийнято всього 14410  ортодонтичних хворих (13543 – 2015 рік), з них  – 3439 чол. первинних (2820чол. – 2015 р.).

За 1 день лікар–ортодонт  в середньому має 11,0 відвідувань, (10,8– 2015), з них 2,6 – первинних (2,2– 2015 р.).

В середньому лікарями-ортодонтами відпрацьовано в день 21,3 трудових одиниць проти 2015року –22,0.

Взято на апаратне лікування 980 хворих (1036 у 2015 р.).

Взято на «Д» облік –376 дітей  (2015 р.- 348діт.)

Всього за 2016 рік виготовлено і здано 718 апаратів  проти 945 у 2015 році,  або 0,6 апарата в день.

Кількість дітей, які отримали ортодонтичне лікування –980 проти 945 у 2015 році.

Профілактична робота становить:

-         оглянуто 1904дитини (2042– 2015 р.);

-          мали зубощелепні аномалії та фактори ризику –980 дітей  це 41% від оглянутих  (34% в 2015 р.);

-         з’явились на ортодонтичне лікування –134 дітини  проти 110 дітей у 2015році.

 АНАЛІЗ РОБОТИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Основні показники

2016 рік

2015 рік

Доросле населення

150,1

150,1

Кількість лікарів-ортопедів посад –

фізичних осіб –

Кількість зубних техніків посад –

фізичних осіб -

16,5

18

35,0

30

16,5

20

35,0

34

Забезпеченість лікарями – ортопедами на 10000 дорослого населення

1,3

1,3

Запротезовано на 10000 д/населення

65,0

74,9

Запротезовано на 1 посаду лікаря-ортопеда

59,1

68,2

Виготовлено зубних протезів на 1 ставку лікаря-ортопеда

80,1

99,0

Виготовлено зубних протезів на 1 ставку зубного техніка

37,7

47,1

Запротезовано осіб всього:

в т.ч. по безкоштовному  протезуван.

в т.ч. дорогоцінним металом

975

754

-

1125

910

-

Запротезовано підлітків

-

-

Серед осіб, що отримали протези:

міське населення (абс.) –

в % до населення -

сільське населення (абс.) –

в %  до населення -

975

1125

Запротезовано пенсіонерів

на суму -

запротезовано Чорнобильців

на суму -

627

     624102,70

-

-

803

409999,18

-

-

Кількість виготовлених одиниць металокераміки

161

177

Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним   зубопротезуванням:

У 2016 році отримали безкоштовне протезування зубів 754 чол. пільговиків на суму 740000,00 грн.:        

 

Контингент

2014 рік

2015 рік

2016 рік
       к-сть

       осіб

       сумак-сть

 осіб

сума

к-ть

осіб

сума

Інваліди війни22

95602,0028

21211,14

28

16664,89

Учасники війни179

68657,1379

44586,00

99

99232,41

Інваліди Армії-

-Пенсіонери782

240740,82793

405704,50

627

624102,70

Чорнобильці-

--

-Інваліди

дитинства-

-

7

    4541,21

-

-Репресовані-

-3

2516,15-

-

РОБОТА ДОПОМІЖНИХ КАБІНЕТІВ

 

Рентгенкабінет:

Кількість рентгенограм –9540; обстежень 9080 в 2016 році; в 2015 році –9780рентгенограм, 9150 обстежень.

 ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

Кількість виданих листків непрацездатності лікарями поліклініки за 2016 рік  14 випадків,  в 2015 р. – 11 вип.

Середня тривалість перебування на лікарняному листку –14,0 днів, проти 5,6днів в 2015 р.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності серед працівників поліклініки – випадки 140 (128 у 2015 р.), робочих днів –2549 проти 2280 (2015 рік).

Дані про санацію даного контингенту дітей за 2016 рік:

Контингент  дітей Всього Оглянуто Підлягає  санації Сановано

Сироти

36

36

18

18

Півсироти

181

181

60

60

Без батьківської опіки

38

38

17

17

Інваліди

149

147

61

61

З багатодітних сімей

1398

1398

418

418

З малозабезпечених

родин

50

50

24

24

Чорнобильці

31

31

3

3

На виконання Комплексної програми соціального захисту та реабілітації ветеранів війни в 2016 році безкоштовне зубне протезування отримали: всього 144 чол. на загальну суму 115897,30 грн.

Категорія   пільг

Кількість Сума (грн.)
Інваліди війни

28

16664,89

Учасники війни

26

15233,69

Учасники бойових дій (в т.ч. АТО)

60

83998,72

Репресовані

-

-

Виконання рішення міського виконавчого комітету

від 18.11.1998 року № 618

За 2016  рік в поліклініці було проведено такі перевірки:

Перевірка достовірності факту роботи лікаря-рентгенолога Кладько Богдани Василівни.  УПФУ в Личаківському районі м. Львова від  25.03.2016р. Наказ №107.

 • Перехресна перевірка щодо дотримання вимог пожежної безпеки та електробезпеки ЗОЗ м.Львова Наказ УОЗ ЛМР №81 від 29.03.2016р.
 • Перехресна перевірка з питань метрологічного забезпечення згідно до наказу  УОЗ ЛМР від 30.09.2016 № 316.
 • Зустрічна перевірка з метою перевірки документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків із управлінням охорони здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Державною фінансовою інспекцією у Львівській області.
 • Перевірка протипожежного стану поліклініки Франківським РВ РУДСПСУ.
 • Перевірка готовності поліклініки до опалювального сезону  Інспекцією Держенергонагляду у Львівський обл.
 • Планова перевірка по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Виконавчою дирекцією Львівського обласного відділення ФСС з ТВП.
 • Перевірка виконання припису №27-03/23-45-92. Інспекцією Держенергонагляду у Львівській обл.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Показники роботи

Комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки за 9 місяців 2016 року

 

 1. Первинних в день – 4,1
 2. Санованих в день – 4,5
 3. Пломб в день – 11,5
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених -6,9:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих -76%
 6. % санованих від потребуючих – 96%
 7. % санованих від первинних – 78%
 8. Відпротезовано безкоштовно 725 осіб на суму 472218,62 грн.
03.10.2016

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

Комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки м. Львова

за І-ий квартал 2016 року

 

 1. Первинних в день – 4,1;
 2. Санованих в день – 4,5;
 3. Пломб в день – 10,8;
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених -6.9:1;
 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 62%;
 6. % санованих від потребуючих – 88%;
 7. % санованих від первинних -79%;
 8. Відпротезовано безкоштовно – 228 чол. на суму 116651,92 грн.
01.04.2016
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

З В І Т

головного лікаря Комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки

за 2015 рік

Комунальна 4–та стоматологічна поліклініка потужністю 560 відвідувань в зміну обслуговує населення Франківського та частину Сихівського  районів  м. Львова в кількості  185,0 тис.чол., з них  34,9 тис. дитячого.

         В районі обслуговування комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки м. Львова знаходиться:

 • 15 середніх шкіл, в яких навчається 14142 дитини і діє 12 стоматологічних кабінетів;
 • ліцей менеджменту                      -   1  в ньому   119 учнів;
 • гімназії                                            -   3  в них         2392 учні;
 • спецшколи                                     -   1      -            299 учнів;
 • початкових шкіл                              -   3  в них         762 учні;
 • 22 дитячі дошкільні установи, які відвідують -     5206 дітей;
 • коледжи                                          -   4   в  них      3347 учнів;
 • ліцеї                                                 -   3   в  них      1952 учні.

Діти 20-ти дошкільних  установ оглядаються  і  сануються  під  час шкільних  канікул лікарями, що працюють в школах.

КОШТОРИС

Кошторис поліклініки  на 2015 рік  затверджено 28 січня 2015 року на суму 10789100,00 грн., в т.ч. кошторис по  загальному фонду – 8592100,00 грн., кошторис по спеціальному фонду – 2197000,00 грн.

Протягом року згідно довідок про зміни річного розпису асигнувань бюджету (кошторису) проведено зміни по  загальному фонду  по  КЕКВ 2110 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”, КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання», КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання», КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії», КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги»,  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню», КЕКВ 2800 «Інші видатки».

Станом на 31.12.2015 року сума кошторису по загальному фонду становить 9548978,66 грн.

Всі кошти використано за призначенням відповідно до кодів економічної класифікації видатків.

Дебіторської та кредиторської заборгованості  станом на 01.01.2016 року немає.

Кошторис по спеціальному фонду був зменшений на 971137,00 грн. і становить на кінець року 1225863,00 грн.

МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

У 2015 році за рахунок коштів загального фонду кошторису проведено поточні ремонтні роботи, а саме:

- поточний ремонт аварійних елементів хірургічного блоку на суму 30213,53 грн.;

- поточний ремонт  захисного заземлення медичного призначення на суму 7074,10 грн.;

За кошти загального фонду кошторису придбано облицювальну плитку для хірургічного кабінету на суму 11950,80 грн., замінено вікна на енергозберігаючі (2 шт.) та двері (3 шт.) загальною вартістю 16125,28 грн. Крім цього, за кошти загального фонду придбано жалюзі  для актового залу поліклініки вартістю 2196,55 грн. За рахунок коштів спеціального фонду кошторису утилізовано люмінесцентні лампи (93 шт.) на суму 647,28грн.

Матеріально-технічна база поліклініки покращилась за рахунок позабюджетних коштів, а саме – проведено поточний ремонт цокольного поверху, ремонт коридорів дитячого та терапевтичного відділень на загальну суму  7500,00 грн., 3-х стоматологічних кабінетів (3 од.).

 Ш Т А Т И

         Поліклініка зі штатом 108,0 лікарських посад з яких:

 • 2,0 організатори охорони здоров’я;
 • 52,0 лікарі–стоматологи терапевти;
 • 2,0 зав. терапевтичним відділенням;
 • 16,75 лікарі–стоматологи дитячі;
 • 1,0 зав. дитячим відділенням;
 • 7,5 лікарі–стоматологи хірурги;
 • 6,5 лікарі–стоматологи ортодонти;
 • 1,0 рентгенолог;
 • 1,0 анестезіолог;
 • 1,75 лікар–стоматолог
 • 1,0 зав. зубопротезним відділом
 • 15,5 лікаря–стоматолога ортопеда.

Крім того у штаті поліклініки є 0,5 ст. лікаря зубного.

Середнього медичного персоналу – 56,5 посади по бюджету та 42 посади по спец.коштах.

Кількість працюючих  пенсіонерів на даний час – 83 чол., що становить 27,67% від загальної кількості працівників поліклініки, з них:

 • лікарів – 27 фізичних осіб, що складає 19,85% від загальної кількості лікарів;
 • середній медперсонал –18 фізичних осіб, що складає 20,69% від загальної кількості середнього медперсоналу;
 • інші працівники – 38 фізичних осіб, що становить  50,0% від загальної кількості молодшого та адміністративно-господарського персоналу.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 Курси стажування та підвищення кваліфікації у 2015 році пройшли 35 лікарів–стоматологів, що становить 100% до запланованих та 13 осіб середнього медичного персоналу, що становить 86,7% до запланованих. Крім того 21 лікар-стоматолог пройшли курси тематичного удосконалення.

Атестацію на підтвердження та присвоєння атестаційної категорії пройшли 35 чол. лікарів–стоматологів, що становить 100% до запланованих  і 15 чол. середнього медперсоналу що становить 88,24% до запланованих.

За останні роки змінився кваліфікаційний рівень лікарського та середнього медперсоналу.

У 2015 році вищу категорію мають 73 лікаря-стоматологи  (53,68% в загальній кількості лікарів) і  1 зубний лікар (100 % зубних лікарів).

1-шу атестаційну категорію мають 23 лікаря-стоматологи (16,91%  від загальної кількості лікарів-стоматологів );

2-гу атестаційну категорію –21 лікар–стоматолог (15,44% від загальної кількості лікарів-стоматологів).

16 чол. (11,76% від загальної кількості лікарів-стоматологів)  мають сертифікат спеціаліста, з них 2 особи – молоді спеціалісти.

    ЛІКУВАЛЬНО – ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

          Показники роботи поліклініки, як кількісні так і якісні, є на рівні середньо обласних і середньо міських.

         Питома вага планово оглянутих до всього населення становить-. 49,1% – в 2015 р.  49,2 % в 2014 р.

         Потребувало санації з числа планово оглянутих –82% в 2015 р. проти 81% в 2014р.

         Потребувало санації дітей  61% в 2015 р., проти 62% в 2013р.

         Санованих до всього населення –37%  в 2015 р. проти 38,4% в 2014р.

         Доля санованих з числа первинних –94,5% в 2015 р. проти 94% в 2014р.

       Запротезовано осіб на 1 посаду лікаря ортопеда –68,2 в 2015р. проти 66,4 в 2014р.

В питомій вазі оперативних втручань:

І-ше місце займають – гострі запальні процеси, вскриття абсцесів –890, (1098– 2014 рік).

ІІ-ге місце – висікання капюшона, звільнення зубів від слизової, видалення вуздечки – 195 випадки, (215– 2014 рік).

ІІІ-те – атипове видалення зубів -137, в 2014 році -158.

1У -те резекція верхівки кореня – 132 проти 147 у 2014 році.

Всього за 2015рік було проведено 1535 хірургічних операцій проти 1834 в 2014році, в тому числі дітям –17  операцій в 2015р.

 Обслуговування викликів на дім:

Всього за 2015 рік – 162 виклики  проти 176 (2014 р.), з них :

-         терапевтичних – 33 проти 48;

-         хірургічних –93  проти 98;

-         ортопедичних –  36 проти  30.

 ДИСПАНСЕРІЗАЦІЯ

Кількість хворих на диспансерному обліку на 1 лікаря 80 чол. в 2015р. проти 86 в 2014році.

- І-ше відділення – 78чол. (2014 р. – 82 чол.);

- ІІ-ге відділення – 82чол.  (2014 р. – 84 чол.);

- дитяче відділення – 84 дитини  (2014 р. – 87 дітей).

Серед диспансерної групи:

І місце   –  множинний карієс;

ІІ місце  –  парадонтити;

ІІІ місце – аномалії розвитку і деформації щелепи.

Кількість  хворих предонко – 19 проти 26 у 2014 році;

Ортодонтична допомога в поліклініці надається дітям таких адміністративних районів м. Львова; Франківського, Галицького, Залізничного та Сихівського.

     Згідно штатного розкладу зареєстровано 6,5 посад лікарів-стоматологів- ортодонтів та 5,0 посад зубних техніків-ортодонтів. Всі лікарі атестовані по спеціальності «ортодонтія».

Лікарі ортодонти здійснюють диспансерне спостереження за ортодонтичною патологією та патологією що формується.

         Лікарями – ортодонтами за 2015 рік  відпрацьовано 1252 робочих днів (2014 рік – 1291). Прийнято всього 13543  ортодонтичних хворих (13880 – 2014 рік), з них  – 2820 чол. первинних (2790 чол. – 2014 р.).

За 1 день лікар–ортодонт в середньому має 10,8 відвідувань, (10,4– 2014), з них 2,2 – первинних (2,0– 2014 р.).

В середньому лікарями-ортодонтами відпрацьовано в день 22,0 трудових одиниць проти 2014року –20,0.

Взято на апаратне лікування 1036 хворих (1304 у 2014 р.).

Взято на «Д» облік –348 дітей  (2014 р.- 278 діт.)

Всього за 2015 рік виготовлено і здано 945 апарати  проти 992 у 2014 році,  або 0,7 апарата в день.

Кількість дітей, які отримали ортодонтичне лікування –945 проти 992 у 2014 році.

Профілактична робота становить:

-         оглянуто 2042 дитина (1858– 2014 р.);

-          мали зубощелепні аномалії та фактори ризику –710 дітей  це 34% від оглянутих  (38% в 2014 р.);

-         з’явились на ортодонтичне лікування –110 дітей проти 87 дітей у 2014 році.

АНАЛІЗ РОБОТИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ

У 2015 році отримали безкоштовне протезування зубів 910 чол. пільговиків на суму 478559,00 грн.:

 

Контингент

2013 рік

2014 рік

2015 рік

к-сть осіб

сума

к-сть осіб

сума

к-сть осіб

сума

Інваліди війни

22

8841,00

22

95602,00

28

21211,14

Учасники війни

137

66128,37

179

68657,13

79

44586,00

Інваліди Армії

-

-

-

-

-

-

Пенсіонери

517

188049,78

782

240740,82

793

405704,50

Чорнобильці

-

-

-

-

-

-

Інваліди дитинства

-

-

-

-

7

4541,21

Репресовані

-

-

-

-

3

2516,15

 РОБОТА ДОПОМІЖНИХ КАБІНЕТІВ

 Рентгенкабінет:

 Кількість рентгенограм – 9780; обстежень 9150 в 2015 році; в 2014 році – 10127;  9432 обстежень.

ТИМЧАСОВА НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

 Кількість виданих листків непрацездатності лікарями поліклініки за 2015 рік  11 випадків,  в 2014 р. – 15 вип.

Середня тривалість перебування на лікарняному листку –5,6 днів, проти 5,9днів в 2014 р.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності серед працівників поліклініки – випадки 128 (135 у 2014 р.), робочих днів –2280 проти 2129 (2014 рік).

  Проведено вакцинацію проти вірусного гепатиту В у 137 лікарів.

 Дані про санацію декретованої групи дітей за 2015рік: 

Контингент  дітей Всього Оглянуто Підлягає  санації Сановано

Сироти

32

32

7

7

Півсироти

458

456

109

109

Без батьківської опіки

24

24

5

5

Інваліди

146

139

32

32

З багатодітних сімей

1418

1408

297

290

З малозабезпечених

родин

78

78

23

20

Чорнобильці

38

35

8

8

На виконання Комплексної програми соціального захисту та реабілітації ветеранів війни в 2015 році безкоштовне зубне протезування отримали: всього 110 чол. на загальну суму 68313,30грн.

Категорія   пільг

Кількість Сума (грн.)
Інваліди війни

28

21211,14

Учасники війни

62

38048,53

Учасники бойових дій

17

6537,48

Репресовані

3

2516,15

Виконання рішення міського виконавчого комітету

від 18.11.1998 року № 618

За 2015  рік в поліклініці було проведено такі перевірки:

Оперативна перевірка стану експертизи тимчасової непрацездатності, щодо обґрунтованості видачі листків непрацездатності проведена Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 • Перехресна перевірка щодо пожежної безпеки та електрообладнання згідно до наказу  УОЗ ЛМР від 30.03.2015 № 108.
 • Перехресна перевірка з питань метрологічного забезпечення згідно до наказу  УОЗ ЛМР від 08.05.2015 № 172.
 • Зустрічна перевірка з метою перевірки документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків із управлінням охорони здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Державною фінансовою інспекцією у Львівській області.
 • Перевірка підготовки поліклініки до опалювального сезону управлінням охорони здоров’я ЛМР.
 • Планова перевірка по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Виконавчою дирекцією Львівського обласного відділення ФСС з ТВП.
 • Позапланове обстеження рентгенкабінету поліклініки Львівським міським управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області.

Головний лікар                                                                    Г.Лялька

04.01.2016

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И

роботи Комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки

за 9 місяців   2015 року

 1. Первинних в день –4,3
 2. Санованих в день – 3,0
 3. Пломб в день – 10,4
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених –6,4:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих –78%
 6. % санованих від потребуючих – 90%
 7. % санованих від первинних –72%
 8. Відпротезовано безкоштовно –613 осіб на суму 322595,35 грн.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И

роботи Комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки

за І-ше півріччя  2015 року

 1. Первинних в день – 5,1
 2. Санованих в день – 3,0
 3. Пломб в день – 10,0
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 5,2:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 44%
 6. % санованих від потребуючих – 91%
 7. % санованих від первинних –73%
 8. Відпротезовано безкоштовно –384 особи на суму 208562,89 грн.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

П О К А З Н И К И

роботи Комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки

за І-ий квартал 2015 року

 1. Первинних в день – 4,2
 2. Санованих в день – 3,5
 3. Пломб в день – 10,0
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 4,7:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 25%
 6. % санованих від потребуючих – 92%
 7. % санованих від первинних – 86%
 8. Відпротезовано безкоштовно – 193 особи на суму 87019,76 грн.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

19.01.2015 була проведена розширена медична рада Комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки – звіт головного лікаря за 2014 рік

З В І Т

головного лікаря комунальної 4-ї стоматологічної поліклініки

за 2014 рік

         Комунальна 4-та стоматологічна поліклініка надає спеціалізовану кваліфіковану допомогу 185 тисячам мешканців Франківського та Сихівського районів  м. Львова з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної та дитячої стоматології. Важливе місце займає надання стоматологічної допомоги вдома по виклику лікаря за місцем проживання.

         Потужність поліклініки становить 560 відвідувань в зміну. Робота лікарів спрямована на максимальне збереження зубів.

         В районі обслуговування проживає 34 тисячі 900 дітей, яким надається кваліфікована стоматологічна допомога: терапевтична, ортодонтична та хірургічна. Лікарі-ортодонти обслуговують дітей, за звертанням з 4-х районів міста (Франківського, Сихівського, Залізничного та Галицького). Діє 12 стоматологічних кабінетів в учбових закладах, в яких надають стоматологічну допомогу  лікарі-стоматологи дитячого відділення. Діти 22-х дошкільних установ оглядаються під час шкільних канікул лікарями, що працюють в школах та скеровуються по потребі на лікування в поліклініку  з батьками.

         Стоматологічна допомога населенню надається на належному рівні.  Основні планові показники є стабільними, виконуються і відповідають вимогам медико-економічного стандарту надання стоматологічної допомоги.

         Професійна діяльність лікарів спрямована на максимальне надання допомоги в одне відвідування при повному знеболенні. Щороку впроваджуються в практику найсучасніші технології та нові методи лікування і діагностики зубів та слизової оболонки порожнини рота.

         Велика увага звертається на проведення онкооглядів пацієнтів, які звертаються в поліклініку. В продовж 2014 року лікарями-хірургами було скеровано 15-ть пацієнтів  в Львівський регіональний онкологічний центр з підозрою на онкозахворювання, діагноз підтвердився у 8-х пацієнтів.

         Крім того велике значення  надається  профілактичній роботі. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед населення, навчання методам і правилам гігієни порожнини рота, роз’яснення значення попередження стоматологічних захворювань.

         Найважливішою умовою підвищення якості роботи лікаря-стоматолога є чітке ведення обліково-звітної документації, уміння аналізувати статистичні дані. Показники роботи поліклініки за 2014 рік, як кількісні так і якісні, є на рівні середньо обласних і середньо міських.

 П О К А З Н И К И

роботи лікарів стоматологів

Комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за 2014 рік

Первинних в день – 5,0

Санованих в день – 4,5

Пломб в день – 11,0

Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 6,5:1

Потребувало санації з числа оглянутих – 81%

% санованих від потребуючих – 90%

% санованих від первинних – 93%

Відпротезовано безкоштовно – 983чол. на суму 405000,00 грн.

 

ПЕРШОЧЕРГОВІ  ЗАХОДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ

НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 • Забезпечення підвищення якості та доступності медичної стоматологічної допомоги мешканцям району обслуговування з метою ранньої діагностики, профілактики та ефективного лікування стоматологічних захворювань. Застосування стимулюючих механізмів, спрямованих на збереження та покращення громадянами власного стоматологічного здоров’я. Організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики найбільш поширених стоматологічних захворювань.
 • Координування діяльності структурних підрозділів поліклініки відповідно до медичних стандартів та Локальних протоколів надання стоматологічної допомоги.
 • Забезпечення надання медичної стоматологічної допомоги поза межами поліклініки: ветеранам війни, інвалідам та прирівняним до них категоріям в домашніх умовах (за місцем проживання), включаючи терапевтичну, хірургічну та ортопедичну допомогу.
 • Забезпечення доступності надання медичної стоматологічної допомоги особам з особливими потребами в лікувальному кабінеті на першому поверсі поліклініки та можливість попереднього запису на прийом до лікаря.
 • Подальше впровадження навчальної програми в шкільних стоматологічних кабінетах, щодо питань індивідуальної профілактики стоматологічних захворювань та гігієни ротової порожнини шляхом проведення «Уроків здоров’я», герметизація зубних фісур дитячому населенню за віковими групами.
 • Покращення санітарно-освітньої роботи в дитячих дошкільних установах району обслуговування з метою формування у дітей відповідального ставлення до особистого здоров’я та профілактики стоматологічних захворювань.
 • Впровадження в практику роботи стоматологічної служби нових методичних та організаційних технологій, які в подальшому дозволять знизити реальну потребу населення в лікувальних послугах, підвищити якість стоматологічної допомоги.
 • Забезпечення відповідності стоматологічного обладнання, устаткування та технологій сучасним вимогам, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення сучасним медичним стоматологічним обладнанням.
 • Пропаганда гігієнічних знань відносно причин виникнення стоматологічних захворювань та можливостей їх уникнення. Постійне забезпечення оновленої інформації щодо профілактики стоматологічних захворювань і професійної гігієни порожнини рота в місцях доступних для пацієнтів.

Головний лікар                                                                    Г.Лялька

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И  

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за 9 місяців 2014 року.

 

 1. Первинних в день – 4,0
 2. Санованих в день – 4,4
 3. Пломб в день – 10,4
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 4,2:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 75%
 6. % санованих від потребуючих – 98%
 7. % санованих від первинних – 82%
 8. Відпротезовано безкоштовно – 676 чол. на суму 267084,42 грн.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И  

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за І-ше півріччя 2014 року.

 1. Первинних в день – 4,0
 2. Санованих в день – 4,4
 3. Пломб в день – 10,9
 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 4,2:1
 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 66%
 6. % санованих від потребуючих – 92%
 7. % санованих від первинних – 79%
 8. Відпротезовано безкоштовно – 413 чол. на суму 168054,60 грн.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И   Р О Б О Т И

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за І квартал 2014 року.

 1. Первинних в день- 4,4

 2. Санованих в день – 4,5

 3. Пломб в день – 10,5

 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 4,0:1

 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 61%

 6. % санованих від потребуючих – 99%

 7. % санованих від первинних – 78%

 8. Відпротезовано безкоштовно 245 чол. на суму 90036,62 грн. 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ЗВІТ  ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ  за 2013 рік

        Вже 32 роки функціонує     комунальна  4-а стоматологічна поліклініка м.Львова. Лікарі надають кваліфіковану стоматологічну допомогу за зверненням та проводять планові профілактичні заходи по попередженню і зниженню стоматологічних захворювань.  Завдяки злагодженій та збалансованій роботі колективу та підтримці Управління охорони здоров*я Львівської міської ради поліклініка вдосконалюється, наповнюється новим технічним обладнанням, збагачується молодими спеціалістами, які вносять нове життя, роблять колектив молодим, талановитим, більш успішним.

     Починаючи з реєстратури і закінчуючи ортопедичним відділенням, яке розташоване на 4-му поверсі, тут панує людяність, доброзичливість, співчуття. Приходячи на роботу кожний з нас знає свій святий обов’язок – служіння людям, їх здоров’ю.

    Традиційно, ми знов проводимо підсумки пройденого, осягаємо минулий 2013 рік. Він був неоднозначним, сповнений викликів та випробувань.

    Аналізуючи лікувально-профілактичну роботу поліклініки слід зазначити, що лікарі працюють з достатньою завантаженістю за відвідуванням хворих та інтенсивністю роботи. Пломбувальні матеріали, які застосовуються лікарями дозволяють створити пломбу або реставрацію коронки будь-якої складності. У процесі роботи лікарі та техніки використовують спектр найсучасніших стоматологічних матеріалів.

     За період  2013 року відбулася модернізація матеріально-технічної бази, покращилось  оснащення стоматологічних кабінетів, що дало змогу більш якісно  надавати стоматологічну допомогу населенню.

     Незважаючи на інтенсивний ріст приватних стоматологічних кабінетів, кількість відвідувань пацієнтів до лікарів нашої поліклініки не зменшилась.  Це свідчить про високий професійний  рівень надання стоматологічної допомоги.

       Показники роботи поліклініки, як кількісні так і якісні, є на рівні середньо обласних і середньо міських.

   Питома вага планово оглянутих до всього населення становить- 49,1% в 2013р. 49,2% в 2012р.

   % планово оглянутих до дитячого населення – 88,7% в 2013р, проти 89,4% в 2012р.

   Потребувало санації з числа планово оглянутих – 80% в 2013р. проти 56,7% в 2012р.

   Потребувало санації дітей 66% в 2013р, проти 49,4% в 2012р.

   Доля санованих до потребуючих санації -98% в 2013р., проти 94% в 2012р.

   Дитяче населення- відсоток санованих до потребуючих -97% в 2013р. проти 92% в 2012р.

   Санованих до всього населення – 38,5% в 2013р. проти 32% в 2012р.

    Дитячого населення сановано планово до всіх дітей -57% в 2013р проти 41% в 2012р.

    Доля санованих з числа первинни -94,5% в 2013р. проти 94% в 2012р.

    Запротезовано осіб на 1 посаду лікаря ортопеда -69,2 в 2013р проти 98,2 в 2012р.

    Запротезовано на 100 осіб дорослого населення -0,7 в 2013р проти 1,0 в 2012р.

    Запротезовано безкоштовно 676 чол.

    На 1 посаду зубного техніка виготовлено протезів -41,5 в 2013р проти 44,9 в 2012р.

                Першочергові заходи для покращення надання

                             стоматологічної допомоги.

 Проведення активної роботи скерованої на збереження та зміцнення стоматологічного здоров*я мешканців Франківського району м. Львова.

 • Координування діяльності структурних підрозділів поліклініки відповідно до медичних стандартів та Протоколів надання стоматологічної допомоги.
 • Пріоритетний розвиток стоматологічної допомоги дитячому населенню, обов*язкове охоплення профілактичними оглядами та активне впровадження методів специфічної профілактики карієсу.
 • Впровадження в практику роботи закладу сучасних медичних технологій, ефективних методів діагностики та лікування стоматологічних захворювань.
 • Забезпечення доступності стоматологічної медичної допомоги для соціально незахищених верств населення: дітям, підліткам, вагітним, ветеранам війни, людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями.
 • Подальше  впровадження в практику додаткових джерел фінансування, шляхом розвитку благодійних громадських організацій, платних послуг, благодійних внесків,  тощо.
 • Зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення медичним стоматологічним обладнанням.
 • Пропаганда здорового способу життя, підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань мешканців з метою запобігання стоматологічних захворювань.

 

 

 Додаток №2

 до наказу ГУОЗ ЛОДА

від 28.02. 2008р.  №143

 

 

                                                       ДОВIДКА

про роботу лiкувально-профілактичного (-их)  закладу (-ів)

 комунальна 4-а стоматологічна  поліклініка м.Львова

за    2013 рік  (звітний період)

 

 

 

 1. 1.      НАСЕЛЕННЯ станом на 01.01.2014____ р. (тис. осіб):

Всього

діти

0-14 р. включно

діти підл. віку

15-17 р. вкл.

Дорослі

Осіб працездатного віку

Осіб пенсійного віку

чоловіки

жінки

16-54 рр. (ж)

16-59 рр. (ч)

> 55 р.

(ж)

> 60 р. (ч)

185,0 тис. чол.

27,0 тис.чол.

7,9 тис.чол.

-

-

-

-

-

-

МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНА БАЗА ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ              

4.1. Стан будівель:

Тип установи

К-ть будівель на балансі ЛПЗ

З них:

Буду-

ються

У 2013 році

в аварійному стані потребують

капітального ремонтупобудо-

ванорекон-

струйо-

ваноМЛ      Самост. МП      Стомат. п-ки

2

-

-

-

-

-

Диспансери      СШМД      Інші медзаклади      Всього

МЕРЕЖА ЛIКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

Тип закладу

Кількість закладів

Потужність

Реорганізовано

в 200__ р. (+/–)

Кількість ліжок

Кількість відвід. в зміну

Кількість ліжок

Кількість відвід. в зміну

20_

20_

2012

2013

МЛ
Самост. МП
Стомат. п-ки

-

-

560

560

-

-

Диспансери
Інші

9. МЕДИЧНА МЕРЕЖА

9.1. Амбулаторно-полiклiнiчна допомога:_1,3_вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2012)

_1,3_ вiдвідувань на 1 мешканця в рiк (2013)

 

 

Всього

у т.ч. за типами закладів

МЛ

Сам.

МП

Стом.

п-ки

Дисп.

Інші

Планова потужнiсть в зміну

560

-

-

560

-

-

К-сть відвідувань у поліклініці та вдома (тис.)

239910

-

-

239910

-

-

К-сть відвід. до сер.м/персоналу

(тис.)

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

10. ПОШИРЕНIСТЬ I ЗАХВОРЮВАНIСТЬ НАСЕЛЕННЯ

 

10.1. Поширенiсть захворювань

2012

2013

абс.чис.

на 1000 нас.

абс.чис.

на 1000 нас.

Всього

2650

14,3

1970

10,6

з них

дiти до 14 р. вкл.

635

23,5

495

18,3

діти-пiдлiтки

275

34,8

185

23,4

дорослi

1740

11,6

1290

8,6

  

10.2. Захворюванiсть населення

2012

2013

абс.чис.

на 1000 нас.

абс.чис.

на 1000 нас.

Всього

1535

8,3

725

4,0

з них

дiти до 14 р. вкл.

270

10,0

150

6,0

діти-пiдлiтки

105

13,3

25

3,2

дорослi

1160

7,7

550

4,0

10.3. Перебувало осіб під диспансерним наглядом на кінець року:

2012

2013

абс.чис.

на 1000 нас.

абс.чис.

на 1000 нас.

Всього

1245

6,7

1020

5,5

з них

дiти до 14 р. вкл.

345

12,8

245

9,1

діти-пiдлiтки

160

20,3

85

10,8

дорослi

740

4,9

690

4,6

 

 

13. МЕДИКО-СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА на територiї обслуговування

 

13.1. Багатодiтнi сiм’ї: ____-____ абс.ч., у них дітей ___1244____абс.ч.;

13.2. Неповні сім’ї: ____-____ абс.ч., у них дітей ____25___абс.ч.;

13.3. Дiти-сироти: _22_ абс.ч.;

13.4. Дiти-iнвалiди: _132_ абс. ч.;

 

Заходи щодо покращання стану охорони здоровя у 2014 році

 

Проведення активної роботи скерованої на збереження та зміцнення стоматологічного здоров*я мешканців Франківського району.

Координування діяльності структурних підрозділів поліклініки відповідно до медичних стандартів та Протоколів надання стоматологічної допомоги.

Пріоритетний розвиток  стоматологічної допомоги дитячому населенню, обов*язкове  охоплення профілактичними оглядами та активне  впровадження  методів  специфічної профілактики карієсу.

Впровадження  в практику роботи закладу сучасних медичних технологій, ефективних методів діагностики та лікування стоматологічних захворювань.

Забезпечення доступності стоматологічної медичної допомоги для соціально незахищених верств населення; дітям, підліткам, вагітним, ветеранам війни, людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями.

Подальше впровадження в практику  додаткових джерел фінансування, шляхом розвитку благодійних громадських організацій, платних послуг, благодійних внесків тощо.

Зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення  медичним стоматологічним обладнанням.

Пропаганда здорового способу життя,підвищення рівня санітарно-гігієнічних знань мешканців з метою запобігання стоматологічних захворювань.

 

Головний лікар                                     Г.Лялька

 -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И   Р О Б О Т И

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за 9 місяців 2013 року

 1. Первинних в день- 4,5

 2. Санованих в день – 4,0

 3. Пломб в день – 10,4

 4. Співвідношення вилікуваних зубів до видалених – 6,6:1

 5. Потребувало санації з числа оглянутих – 70%

 6. % санованих від потребуючих – 90%

 7. % санованих від первинних – 91%

 8. Відпротезовано безкоштовно 573 чол. на суму 237002,00 грн.

  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

П О К А З Н И К И 

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за І-е піврічча 2013 року

Основні показники

      І-е     піврічча 2013  року

Первинних в день

4,0

Санованих в день

4,1

Пломб в день

10,5

Співвідношення вилікуваних зубів до видалених

4,9:1

 

Потребувало санації з числа оглянутих

65%

% санованих від потребуючих

87%

% санованих від первинних

66%

Відпротезовано безкоштовно
на суму

371 чол.
172384,94 грн.

П О К А З Н И К И 

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за І-ій квартал 2013 року в динаміці з І-ім кварталом 2012 року

Основні показники

      І-ий     квартал 2013  рік

І-ий квартал 2012 рік

Первинних в день

4,3

4,4

Санованих в день

4,2

4,2

Пломб в день

10,8

11,0

Співвідношення вилікуваних зубів до
видалених

5,0:1

5,6:1

Потребувало санації з числа оглянутих

79%

89%

% санованих від потребуючих

88%

93%

% санованих від первинних

57%

86%

Відпротезовано безкоштовно
на суму

169 чол.
97446,50 грн.

271 чол.
52894,41 грн.

 

П О К А З Н И К И 

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за  2012 рік в динаміці з  2011 роком

Основні показники

2012  рік

2011 рік

Первинних в день

5,1

4,9

Санованих в день

4,1

4,0

Пломб в день

11,2

11,0

Співвідношення вилікуваних зубів до
видалених

7,0:1

6,6:1

Потребувало санації з числа оглянутих

57%

69,4%

% санованих від потребуючих

94%

94%

% санованих від первинних

94%

93%

Відпротезовано безкоштовно
на суму

696 чол.
250372,23грн.

1039 чол.
1229825,51грн

 

П О К А З Н И К И 

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за ІІІ-ій квартал 2012 року в динаміці з ІІІ-ім кварталом 2011 року

Основні показники

2012  рік

2011 рік

Первинних в день

4,5

4,4

Санованих в день

4,4

4,5

Пломб в день

11,4

11,2

Співвідношення вилікуваних зубів до
видалених

4,9:1

4,9:1

Потребувало санації з числа оглянутих

76%

80%

% санованих від потребуючих

94%

95%

% санованих від первинних

89%

84%

Відпротезовано безкоштовно
на суму

604 чол.
185491,99 грн.

818 чол.
191798,32грн

 

П О К А З Н И К И 

роботи лікарів стоматологів комунальної 4-ої стоматологічної поліклініки за І-ше півріччя 2012 року в динаміці з І-им кварталом 2011 року

 

Основні показники

І-ше піврічя   2011 р.

І-ше півріччя 2012 р.

Відвідувань в день

11,1

11,2

Первинних в день

4,6

4,3

Санованих в день

4,9

4,8

Пломб в день

11,5

11,6

Співвідношення вилікуваних зубів довидалених

5,3:1

5,2:1

Потребувало санації з числа оглянутих

82%

79%

% санованих від потребуючих

93%

93%

% санованих від первинних

84%

83%

Відпротезовано безкоштовнона суму

516 чол.

130962 грн.

498 чол.

118702,5 грн.


 

 

Коментарі не дозволені.