Актуально

 

Стоп корупції

УВАГА!

Згідно з наказом управління охорони здоров’я Львівської міської ради від 05.03.2012р. №р-58 «Про створення та забезпечення функціонування «гарячих» телефонних ліній «Стоп корупції» у 4-ій комунальній стоматологічній поліклініці з 12.03.2012р. діє «гаряча» телефонна лінія «Стоп корупції» за тел. 263-60-27

Адміністрація поліклініки.

Програма захисту пацієнтів

В нашій поліклініці питанням безпеки пацієнта приділяється особлива увага. Використовуються сучасні дезинфікуючі та стерилізуючи розчини, виконується комплекс протиепідемічних заходів. Відпрацьований інструментарій стерилізується в автоклаві, а для його зберігання придбано тару типу “Панмед” з УФО випромінювачами.
Ми хочемо бути впевненими в тому, що наші пацієнти будуть постійно захищені на всіх етапах лікування.

———————————————————————————————————-

План заходів

щодо запобігання і протидії корупції на 2016 рік

по комунальній 4-ій стоматологічній поліклініці

 

З  а  х  о  д  и

Відповіда-льний

Д а т а

Конт-роль

1 Забезпечити неухильне виконання антикорупційного законодавства, зокрема Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 07.04.2011 №3206-VІ (далі – Закон).

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

керівники структурних підрозділів

гол.бухгалтер

начальник ВК

постійно
2 Вживати заходів з дотримання встановлених законодавством обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, недопущення одержання неправомірної вигоди, дарунків, зловживання службовим становищем, конфлікту інтересів  у поліклініці

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

керівники структурних підрозділів

гол.бухгалтер

начальник ВК

постійно
3 Систематично проводити наради-семінари з питань опрацювання та дотримання антикорупційного законодавства, на яких наголошувати на відповідальності, передбаченій за його порушення, недопустимості корупційних діянь, дотриманні норм лікарської етики та деонтології, прав пацієнтів, фінансової дисципліни, протидії злочинним проявам у лікувальній діяльності тощо.

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

керівники структурних підрозділів

гол.бухгалтер

начальник ВК

упродовж  року

4 Проводити роз’яснювальну роботу, щодо недопустимості корупційних діянь та підвищення відповідальності кожного працівника за порушення діючого законодавства.

керівники структурних підрозділів

 

постійно
5 Вживати заходів негайного реагування на інформацію про факти хабарництва та корупційні дії.

начмед

керівники структурних підрозділів

упродовж  року

6

Забезпечити належне виконання вимог наказу УРЗ ЛМР від 01.03.2012 №р-58 “Про створення та забезпечення функціонування “гарячих” телефонних ліній “Стоп корупції”" з метою запровадження дієвого механізму зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в установі.

начмед

секретар

постійно

 

7 Вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України “Про звернення громадян”, регулярно аналізувати роботу зі зверненнями громадян, з’ясовувати причини звернень. Результати аналізу розглядати на адмінгодинах, засіданнях медичних рад поліклініки.

начмед,

керівники структурних підрозділів

упродовж  року

8 Забезпечити подання декларацій про майно, доходи та зобов*язання фінансового характеру посадових осіб відповідно до ст.12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

уповноваже-ний підрозділ з питань

Запобігання та виявлення корупції

до 01.04. щорічно
9 Забезпечити проведення у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання Декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, здійснення логічного та арифметичного контролю Декларацій

уповноваже-ний підрозділ з питань

Запобігання та виявлення корупції

упродовж  квітня

щорічно

10 Здійснювати аналіз використання бюджетних коштів, стану обсягів платних послуг та інших позабюджетних надходжень і їх цільового використання.

заст.гол.лік. з економіки

гол.бухгалтер

щомісяця
11 Забезпечувати аналіз та узагальнення матеріалів ревізій та перевірок, оперативно реагувати на виявлені недоліки та вживати заходів щодо дотриманням штатної та фінансової дисципліни.

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

гол.бухгалтер

начальник ВК

постійно
13 Вживати заходів щодо відшкодування заборгованості по орендній платі та комунальних послугах орендарів.

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

гол.бухгалтер

постійно
14 Проводити наради з керівниками структуктурних підрозділів,  головним бухгалтером та бухгалтерами щодо раціонального використання фінансових ресурсів та збереження комунальної власності.

заст.гол.лікаряз мед.питань

постійно
15 Проводити аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості, вживати дієвих заходів щодо її зменшення. гол.бухгалтер постійно
16 Забезпечити контроль за використанням виробів медичного призначення, медичної техніки, лікарських засобів, придбаних за централізовані кошти.

заст.гол.лікаряз мед.питань

гол.бухгалтер

головна м/с

упродовж  року

17 Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та прозорість у їх проведенні.

заст.гол.лікаряз мед.питань заст.гол.лік. з економіки

гол.бухгалтер

упродовж  року

18 Проаналізувати стан роботи з кадрами, керуючись принципом посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності кожної особи за виконання державних завдань у справі зміцнення правопорядку, суворого дотримання законності на всіх ділянках роботи

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

керівники структурних підрозділів

гол.бухгалтер

начальник ВК

постійно

19

Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства, юридичними особами приватного права з метою сприяння встановленню внутрішніх правил доброчес ності та етичної поведінки працівників.

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

керівники структурних підрозділів

гол.бухгалтер

начальник ВК

постійно

 

20 Інформувати УОЗ про факти звільнення працівника поліклініки за скоєні корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані із корупцією.

заст.гол.лік. з мед.питань

постійно

21 Продовжувати роботу з комп’ютеризації, впровадження електронних форм медичного документообігу, забезпечити постійне функціонування та оновлення веб-сторінки, широко висвітлювати на них діяльність поліклініки (звіти, проекти, перспективи розвитку, профілактична робота тощо).

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

 

упродовж  року

22 Забезпечити знання працівниками поліклініки правових норм, законодавчих актів, а також питання відповідальності за здійснення професійних правопорушень з метою сприяння встановленню внутрішніх правил доброчесності та етичної поведінки.

заст.гол.лік. з мед.питань заст.гол.лік. з економіки

керівники структурних підрозділів

голова ПК

упродовж  року

 

 

 

 

Коментарі не дозволені.